FIGYELEM!!!
NyitólapPolgár Info portálok helye országszerteHelyi, országos hírekBelépésRegisztrációFórum
 
Bemutatkozás
· A Polgár Info
· Országos lista
· Partnereink
· Média partnereink
· Támogatóink
· Kapcsolat, Impresszum
· Jelentkezés
· Hirdetési ajánlat
· Civil kezdeményezések

 
Hírek
 · Civil kurázsi
 · Belföld
 · Külföld
 · Kultúra
 · Szabadidő
 · Tudomány
 · Hagyományok
 · Publicisztika
 · Életmód
 · Magazin
 · Természet
 · Krónika

 
Menük
· Főoldal
· Ajánlj minket!
· Flash_Player
· GYIK
· Hírek archívuma
· Hírküldés
· História
· Keresés
· Letöltések
· Magyar termék
· Naplók/Blogok
· Olvasóink web ajánlata
· Országos Polgár Info
· Petíciók
· Radio
· Rovatok
· Sakk
· Statisztikák
· Szavazások
· Személyes üzenetek
· Top 10
· TV
· Visszajelzés

 
Keresés itt 
Közép-Európai Civil Kutató Intézet
 

 
Hírfal
 

 
Magyar Közéleti Szemle hírei
A webhely tartalom szolgáltatása jelenleg nem működik.
 
Szõnyi Bartalos Mária: KETTÕS MÉRCE
Publicisztika
Az emberek kivétel nélkül – ösztönükből fakadóan - kettős mércét alkalmaznak. Nem tehetnek mást e poláris világban! Akkor rajzolódhat ki szemünk előtt, vagy válhat felismerhetővé számunkra teljességében az emberek kettős mércére való hajlama, amikor viszonyítunk önmagunkhoz valamit, valakit.


A „hozzám képest” ő milyen, és a „hozzá képest” én milyen vagyok összehasonlításkor általában az ÉN pozitívumai felé hajlik az ember önmaga megítélésében. Még a mellérendelt viszonyokban is könnyen azon kaphatja magát az ember, hogy a másik fölé helyezi személyét tulajdonságaiban, tetteiben. A mai „hierarchikus magaslatok” pedig egyértelműen arra ösztönöznek sok embert, hogy – akár tehetség és képesség hiányában - megpróbáljanak a ranglétrán intenzíven felfelé kapaszkodva elsődlegesen kifelé, de legalább önmaguk előtt többnek, jobbnak látszani azoknál, akik a ranglétrán közvetlenül alattuk, vagy felettük vannak. Hajlamosak vagyunk mások elé vagy mások fölé helyezni magunkat. Értékrendünkön, annak változásainak függvényében válunk hajlamossá mindenek elé és mindenki fölé helyezni magunkat. Lehetőség híján az is előfordulhat, hogy csak eljátszunk a gondolattal, hogy különböző státuszokban, a szerepeket hogyan oldanánk meg, a konfliktusokat hogyan oldanánk fel másokkal, vagy önmagunkban.


Egyetlen „lény”, akivel szemben az ember versenyszelleme alul marad: Isten. Mint teremtő, nem az embert teremtette maradandóra e földi létre, hanem az Életet. Az ember maradandósága mégis biztosítható a szaporodással és a gének hordozójaként megvalósítható a teremtés további folyamata. Az ember, tehát az élet fenntartásának az egyik eszköze a Földön. Ha valaki ennél többre tartja magát, az nagyon nagyot téved! Ennek felismerése nem csorbíthat semmit az ember fontosságán és szerepén. Akkor sem, ha az egyes ember nem maradandó teremtmény. Ha jól átgondoljuk, akkor rájövünk, hogy nagyon unalmas lenne nélkülünk, emberek nélkül, a Föld.


Vagyunk.


Zajlik is az élet rendesen e Földön. A kettős mérce miatt. Ezt az életformát a két kiugró génpárhoz tartozó embercsoport okozza. Az egyik azt mondja, hogy ő is tud teremteni és jobban, mint az Isten. Meg is teremtette a pénz uralmát, így a pénz lett az istene.

A másik gén pedig azt mondja, hogy a teremtés folyamata az Isten dolga és nem avatkozik bele, mert abból csak baj lehet, mint ahogyan érzékelhető is az, hogy a pénzen fegyvereket gyártanak és vásárolnak, s bizony öldöklés, harcok dúlnak a Földön. Aki a szemmel látható és tapintható „pénzistent” eszköznek használja, az bizony az Isten erejét nem látja, fel sem fogja, nem hiszi, mert még nem kapott a „fejebúbjára” legalább akkorát, hogy észhez térjen. Pedig az „isteni erőlét” jelei egyre jobban tapasztalhatók azok számára, akik tudnak Isten létezéséről és bíznak benne.


Mindenki számára szemmel látható, szimbolikus jelentés hordozója a magyarok Szent Koronája. Aki tárgyi jelleget tulajdonított neki, az megcsonkította. Mivel a szemmel látható jellegében sem fogható fel egyszerű tárgynak, ezért a Szent Korona eszmeisége nem szenvedett csorbát. A megcsonkítása hatástalanná válik abban a pillanatban, amint tudatosul a magyar emberek többségében az, hogy a Szent Korona egyes darabjai függetlenül attól, hogy bárhol vannak e Földön, képesek hatásos rezonanciát kiváltani bármilyen szinten a magyarok földjén, vízein és légterében. Képes ezáltal beavatkozni a Föld rendjébe. Ennek tudatában a magyar emberek – bárhol élnek e Földön – összetartoznak.


A Magyar Föld a Szent Korona tulajdonában van. A Magyar Népnek adatott meg a Szent Korona tulajdonában levő föld birtoklásának a joga. Más népek, más nemzetek tulájdonába nem kerülhet, de nem is birtokolhatják. Akik megpróbálják elorozni, azok megjárják! Ezt nem értik meg azok a nemzetek, akiknek fáj a foga a Magyar Földre, és a pénz értékmérő funkciójában gondolkodva, önmagukat becsapva erőszakosan vásárolják fel a magyar föld egy részét. Hangsúlyozom: hiába! Minden látszat ellenére – HIÁBA!

Tévedésük abból ered, hogy nem értik meg: a magyar nép alapvető törvényeit nem az emberek alkotta kormányzati törvények adják és uralják. A természet törvénye isteni törvény. Isten Egységes Törvényén alapuló földi életet pedig nem írhat felül ember által alkotott, kettős mércét fokozó, bármilyen törvény vagy jogszabály.


Az eredeti Szent Korona szimbolikus üzenetét - a minden szintű tulajdonlás és birtoklás szellemének alapmotívumát, ami a magyar emberek tudatalattijába nemzedékeken át beivódott, s nem véletlenül napjainkban kerül a tudatuk felszínére – senki nem veheti el a Magyar Néptől.

Próbálkoztak, próbálkoznak…


Mai világunkban a zsidó politikusok próbálnak „új hazát” keresni a zsidó nép számára. Ők soha nem becsülik meg, ami adatik számukra. Izraelhez is hűtlenné akarnak válni, mert „bűnfészekké varázsolták”, és már ők sem tudják elviselni a terjeszkedési vágyuk poklát. Nyugalmat akarnak, de megint mások kárán. Jelenleg a Szent Korona Népe kárán. Úgy gondolják, hogy lopva-betelepülőkként sikerül kiszorítani a Szent Korona Földjéről a Magyar Népet. A pénzgőg homályosította elméjükkel nem gondolnak arra, túl sokat tévedtek már a történetiségük folyamatában ahhoz, hogy a gondolataik mögöttes szándéka maradéktalanul teljesülhessen. Erőteljes kettős mércéjük gépezetének elméletébe hiba csúszott eddig, mindig. Ennek földönfutó áldozatai voltak, most is azok, és lesznek, ha nem vizsgálják felül területhódító értékrendjüket minél hamarabb a jelenlegi politikusaik.


Itt, és most fontosnak tartom megjegyezni az emberi mivoltomból fakadó kettős mércémet akkor, amikor a zsidókról, mint népcsoportról vagy nemzetről gondolkodom. A Földön eluralkodó mai „rendetlenség” kényszerít engem is, mint minden embert, az úgynevezett „kettős mérce” tudatos alkalmazására, ebben az írásomban. Más „mércével” vagyok kénytelen gondolkodni a zsidó politikusokról, és megint más szemszögből látom az egyszerű, köznapi zsidó emberek életét ma, Magyarországon.

Egyetlen azonos momentum fedezhető fel mindkét rétegben: FÉLNEK. Az egyszerű zsidó emberek attól tartanak, hogy az anyaországuk politikusai és a magyarországi SZDSZ-be tömörült politikusok döntései, tettei miatt a többi népcsoport őket, az egyszerű, köznapi zsidókat is elítéli. „Mert mindig az egyszerű embereken csattan az ostor” - mondják. Megnyugtatom őket, hogy az igazi ostor most, Isten kezében van és Ő, odacsap vagy odacsapat kellő időben azokhoz, azokra célirányosan, akik egy sajátos „ostorcsapást” érdemelnek.


Ne féljenek a tisztességes zsidó emberek! A megveszetegetőknek és a megvesztegethetőknek kell félniük a Szent Korona Magyar Földjén. Azok pedig csak féljenek nemzeti hovatartozástól függetlenül! Mindegy, hogy zsidók vagy más népcsoport tagjai. Nekik, van mitől és van kitől félniük.


Ma, Magyarországon a zsidó politikusok megtestesítik az én szememben azt a minden nemzet számára negatív mértéket, amellyel gondolataikban, szavaikban, tetteikben a Talmud tanítása szerinti elméletet tükrözik. E tanítás lényege, hogy csak a zsidó számít embernek a Földön, és a többi nemzet, illetve népcsoport tagjai „gój”-nak tekintendő. A gójok életét kiolthatják, vagyonukat elkobozhatják, mindenüktől megfoszthatják büntetlenül, mert az ilyen tett az egyik „erénye” a zsidó népnek.

Tudomásom van arról, hogy a hétköznapi zsidó emberek közül sokan elvetik a Talmud tanításait, nem értenek vele egyet, mert felismerték benne nem csak a minden nemzettel szembeni alantas szándékot, hanem azt is, hogy a Talmud filozófiája a „zsidó nemzet sírásója” is egyben.


A magyar nép vendégeknek vagy betelepülőknek tekinti a más országokból ideérkezőket. A rövid intervallumra érkező, átutazó túristákat, üdülni, pihenni, kikapcsolódni vágyókat kiszolgálja. A betelepülőkkel más a helyzet, mert ők itt akarnak közöttünk élni. Az integrálódási készségük fejlettségi szintje képessé teheti őket arra, hogy alkalmazkodni tudjanak és elfogadják a magyar nép kultúráját, szokásait, törvényeit. Akiknek ez sikerül, azoknak a kultúráját, szokásait szintén elfogadja a magyar nép.


A jelenlegi magyar kormányban kisebbségben működő SZDSZ-hez tartozó politikusok rákényszerítik szemléletüket az általuk pénzügyi függésben tartott MSZP politikusaira és rajtuk keresztül a magyar népre.

Jelenleg ott tartunk, hogy idetelepülni vágyó zsidó emberek úgynevezett „zsidó telepeket” létesítettek a Szent Korona országának különböző pontjain, amely telepeket saját „hadseregükkel” őriztetnek.

FÉLNEK. VAN MITŐL ÉS VAN KITŐL.

Ugyanis lopva betelepülni más nemzet területére, eltulajdonítani, elvenni a Szent Korona tulajdonában levő magyar nemzet vagyonának bármely pici részét, és politikai erőszakkal rombolni minden szinten alattomos módszereket alkalmazva: beláthatatlan következményekkel járhat az egész zsidóságra nézve. Bárhol is tartózkodjanak a Földön. A magyar nép szép szóval, türelmesen figyelmezteti őket, mint ahogyan én is ezt teszem most, de nem veszik komolyan a figyelmeztetést, mert úgy gondolják, hogy mindenütt A PÉNZ AZ ÚR. Tévedés! Azért tévedés, mert a Szent Korona nem mér kettős mércével. A Szent Korona maga a „mérték”! Itt, ebben az országban EGY A MÉRTÉK, ami nem más, mint az IGAZSÁG. A Szent Korona Igazsága. Ezért, a zsidó nép a legnagyobb tévedését napjainkban követi el itt, a Kárpát-Hazában az SZDSZ politikusainak asszisztálásával. Még akkor is a legnagyobb tévedésük, ha a magyar nép egyelőre csak figyelmezteti őket olyan értelemben, hogy elégedetlenségét fejezi ki a kormány politikájával, működésével szemben.


A tudatos kettős mércém a zsidósággal kapcsolatban itt befejeződik, mert nem a harag, nem a gyűlölet motivál, hanem az a tudás, ami úgy tűnik, hiányzik a zsidó népből. Nem ártana felfrissíteni az ismereteiket. Nem azért, hogy visszaéljenek vele, hanem azért, hogy rádöbbenjenek: önök vészhelyzetben vannak itt, a Szent Korona Országában. Amennyiben ésszerűen még képesek gondolkodni, akkor belátják az általam felismerteket önökkel kapcsolatban:


Felismertem, hogy a világot uralni szándékozó zsidó nép gazdaságpolitikus rétege pénzfüggésbe taszítással irányította eddig nem csak Amerikát, de több más nemzetet kíméletlenül, kegyetlenül, érzéketlenül, hitehagyottan.

Felismertem, hogy nem az egész zsidó nemzet vallja a világ urainak világuralmi hódító hadjáratát.

Továbbá felismertem azt, hogy Izrael szívesen fogadott be eddig bűnözőket, és tisztességes emberek szóba sem jöhettek, hogy Izraelben letelepedjenek, vagy huzamosabb ideig tartózkodjanak.

Arra a felismerésre is jutottam, hogy a Szent Korona Országában nem a Magyar Népnek fontos megtisztulnia morális értékrendjében, hanem az SZDSZ és az MSZPvezetőinek, politikusainak, és a gazdasásági, politikai, illetve a banki szférákban szerepet betöltőknek éppen úgy, mint az összes országgyűlési képviselőnek.


Nem a Magyar Nép, de még csak az önök részéről oly’ vehemenciával támadott Magyar Gárda sem fogja megtisztítani a zsidó politikusoktól, a zsidó telepesektől önmagát. A félreértések elkerülése végett fontos leírnom, hogy az utóbbi mondatom nem bátorítás a további zsidótelepek létesítésére a Szent Korona Országában, hanem figyelmeztetés az ideköltözni szándékozó zsidó polgárok számára.


Vegyék figyelembe, hogy már megérkezett a segítség. Itt van a Földön. Minden látszat ellenére egyetlen megoldás maradt, egyetlen esélye van a zsidó politikusoknak, a zsidó pénzembereknek és a zsidó népnek a túlélésre: Ha Izrael szemléletében gyökeres változás jön létre. Háborús tevékenységét minden szinten azonnal befejezi, és a Föld minden pontjáról Izraelbe visszahívja a zsidó népet; békét teremt saját zsidó nemzetén belül; és nem csak a környező, eddig megtámadott országoktól, hanem minden nemzettől bocsánatot kér az eddigi megszálló szándéka miatt. Ez, az egyetlen esélye Izraelnek és a Föld bármely pontján jelenleg élő zsidó népnek a megmaradásra.


A „kettős mércét” elsődlegesen a gondolat táplálja, amely egyidejűleg a szándékot, de a mögöttes szándékot is hordozza. Ez, mind fellelhető az érvényesülési tendenciákban éppen úgy, mint a segítőkészségben.

Ezen írásom, ugyan a „kettős mérce” alapján készült, amelynek végső gondolatmenetében EGY MÉRTÉK van. Az emberiséget segítő szándék és a mögöttes szándék üzenete azonos, ami egyben utolsó figyelmeztetésként is felfogható, és amit röviden Jézus szavaival tudok összefoglalni:


„Akarom, tisztulj meg!”

Komárom-Szőny, 2008. január 8.

Forrás: http://www.portal.ghost.hu/gindex.php?pg=22431356


Polgár Info

Dátum: 2008. January 09. Wednesday, 00:25 Szerző: polgarinfo
 
 
Kapcsolódó linkek
· Cikk keresés: Publicisztika
· Írta: polgarinfo


A legolvasottabb cikk ebben a rovatban: Publicisztika:
Gazdasági válság


 
Cikk értékelése
Átlagolt érték: 4.38
Szavazat: 26


Értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz 
Beállítások

 Nyomtatható változat  Nyomtatható változat

 Küldd el levélben!  Küldd el levélben!


Minden megjegyzés a szerzők tulajdona. A megjegyzések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
News ©

RSS 2.0 NewsRSS 2.0 ForumsRSS 2.0 DownloadsRSS 2.0 Links
websas.hu

Az oldalon található cikkek szabadon felhasználhatók a forrás megjelölésével és a hivatkozott link csatolásával © 2007 Polgár Info.Wolf Studio